Reacties van deelnemers

Mijn botten. Zo diep en rustig, en zo krachtig en levendig, zachtheid diep binnenin, mild aangeraakt en benaderd door mezelf en anderen. Thuiskomen in mijn struktuur. Steunend, richtend en oprichtend. Zacht en vloeibaar bewegend. Authentiek. Van mij. H.

Liefste Lu, tijdens je lessen leerde ik steeds beter om … adem te zijn, en niet angst … ontspanning te zijn, en niet verkramping … gevoel te zijn, en niet gedachten … opening te zijn, en niet verscheuring … stroming te zijn, en niet beperking … verbeelding te zijn, en niet illusie … begrip te zijn, en niet oordeel … bron te zijn, en niet resultaat … dans te zijn en niet vorm! C.

Ruimte zoekend. Altijd opnieuw, altijd anders. Nooit te vroeg, nooit te laat. Wat het is. Dit tempo. L.

Bewegen vanuit zachtheid, vanuit enthousiasme. Een open uitnodiging. Stilte ontdekken in de speelse flow. K.

Dans als onzichtbare gids. Vaak pas na duisternis openbarend. Maar geworteld in lijf en ziel. T.

Dankzij jou, Lu, heb ik het gevoel dat ik m’n lichaam beter ken, beter opmerk wat het wil vertellen. Ik leerde dat alle pijntjes en spanningskes deel uitmaken van dat verhaal en mij helpen groeien als ik ze niet wegduw. A.

… Ik had soms weerstand om te komen, maar telkens ik bij jou had gedanst, voelde ik me een pak lichter. L.

Van hoofd naar voeten, van zitknobbels naar hielen, van huid naar hart, in verbinding met het wezenlijke, diep in alle lagen en cellen thuiskomen, buiten en binnen. K.

 

%d bloggers liken dit: