Wat

“Huidig Lichaam” is een uitnodiging om in verbinding te gaan met de onvoorstelbare intelligentie van je lichaam via contemplatie, beweging en dans. “Moeten” en “willen” mogen op vakantie en je stelt je open voor wat zich in het moment uitdrukt.

We creëren een onbevangen ruimte waarin je de functionele benadering van je lichaam en van beweging verlaat, waarin je luistert naar de beweging in je lichaam, naar je lichaam in beweging, in vrije exploraties en via aangereikt bewegingsmateriaal.

Je gaat op verkenning in de structuur, ruimtes, ritmes, steunen, gewichten, verbindingen, kwaliteiten en gevoeligheden van je lichaam en volgt de dans die de taal van je lichaam spreekt.

Ziend, horend en voelend reis je tussen aandacht voor jezelf en bewustzijn van je omgeving en van de groep, met respect voor en inspelend op wat er hier en nu, binnen in je en rondom je in beweging komt.

De lessenreeksen en workshops zijn opgebouwd rond een bepaald thema.  Het uitdiepen van thema’s maakt het mogelijk je eigen patronen errond te (h)erkennen en te ontplooien én jezelf nieuwe keuzemogelijkheden te geven en deze dieper te integreren.

%d bloggers liken dit: